Re: nanu

ampr.de.newcomersZur Gruppenliste
Betreff: Re: nanu
Von: dl9cu@linkfailure.de (Lutz Poetschulat)
Gruppen: ampr.de.newcomers
Organisation: Amateur Radio TCPIP Gruppe Westsachsen
Datum: 14. Feb 2003, 09:24:46
logo, bin newcomer :)
gruss nach leiptzsch

"Holger" <dc6hb@dc6hb-svr.ampr.org> schrieb im Newsbeitrag
news:24.130203.205456@dc6hb-svr.ampr.org...
Gibts keine Newcomers mehr ?

--
73 55 de Holger dc6hb@db0lpz-svr.ampr.org
Datum Thema#  Autor
13.02. * nanu6Holger
14.02. +- Re: nanu1Lutz Poetschulat
07.06. +* Re: nanu2ricardo drescher
08.06. |`- Re: nanu1Thomas Osterried
06.10. +- Re: nanu1Klaus Rheiheimer
06.10. `- Re: nanu1Klaus Rheiheimer

"News-Portal" auf dem HAM-Web-Servfer DB0ERF.